KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań z rodzicami w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego i on-line - godzina 18.00 .

Data/ dzień

Oddziały / tematyka

03.09.2020r.
(czwartek)
Godzina 17.00

Klasy IV – sala gimnastyczna procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii, systemowe działania dotyczące bezpieczeństwa, form komunikacji, wymagania, zasady oceniania, szkolny program adaptacyjny,

08.09.2020
(wtorek)
Godzina 17.00

Klasy VIII – sala gimnastyczna procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii, systemowe działania dotyczące bezpieczeństwa, form komunikacji, wymagania, zasady oceniania, procedury związane z egzaminem ósmoklasisty zapoznanie z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań.

09.09. 2020r.
(środa)
Godzina 18.00

Klasy II i III on-line platforma Teams
Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii, działania systemowe dotyczące bezpieczeństwa, wymagania edukacyjne, ocenianie uczniów, dokumenty szkolne, tryby odwoławcze, weryfikacja danych osobowych (indywidualnie przez dziennik), sprawy klasowe, klasowa rada rodziców

10.09. 2020r.
(czwartek)
Godzina 18.00

Klasy V, VI, VII on-line platforma Teams
Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii, działania systemowe dotyczące bezpieczeństwa, wymagania edukacyjne, ocenianie uczniów, dokumenty szkolne, tryby odwoławcze, weryfikacja danych osobowych (indywidualnie przez dziennik), sprawy klasowe, klasowa rada rodziców

27. i 28.10.2020 r.
(wtorek/ środa)

Klasy I – VIII – konsultacje indywidualne z wychowawcami na platformie Teams 17.00-19.00 – dyżur wszystkich nauczycieli w godz. 17.00- 19.00

24 i 25.11.2020 r.
(wtorek/ środa)

Klasy I – VIII – konsultacje indywidualne z wychowawcami na platformie Teams 17.00-19.00

22.12.2020r
( wtorek)

Klasy I –VIII on-line platforma Teams

Indywidualne spotkania lub zebrania z rodzicami poinformowanie rodziców o zagrożeniach ocenami ndst, nagannymi, nieklasyfikowaniem. Wszyscy nauczyciele dyżur 17.00-19.00

26.01.2021r.
(wtorek)
Godzina 18.00

On-line platforma Teams
Klasy I-V wywiadówki śródroczne. Podsumowanie I półrocza

27.01.2021r.
(środa)
Godzina 18.00

On-line platforma Teams
Klasy VI- VIII wywiadówki śródroczne. Podsumowanie I półrocza

23.03.2021r.

(wtorek)

Klasy I-VII on-line platforma Teams

Indywidualne dyżury nauczycieli 17.00-18.00

24.03.2021r.(środa)

Stacjonarnie w sali gimnastycznej - zebranie z rodzicami klas VIII, przekazanie informacji o procedurze egzaminu ósmoklasisty.

18.05.i 19.05.2021r.

Klasy I-VIII on-line platforma Teams
Indywidualne spotkania lub zebrania z rodzicami poinformowanie rodziców o zagrożeniach ocenami ndst, nagannymi,
nieklasyfikowaniem. Wszyscy nauczyciele dyżur 17.00-19.00

15.06.2021r.
(wtorek)
Godzina 18.00

On-line platforma Teams
Klasy I-V wywiadówka roczna. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych. Podsumowanie roku szkolnego

16.06.2021r.
(środa)

Godzina 18.00

On-line platforma Teams

Klasy VI-VIII wywiadówka roczna. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych. Podsumowanie roku szkolnego

Zastrzega się możliwość zmian w związku z obecną sytuacją epidemiczną.